Onze agenda

Op deze pagina vindt u informatie over de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde.

AB vergadering 7 april, 16.30 - 17.30 uur, Leidseweg 25 Voorschoten

Agenda

**1. Opening en mededelingen

**2. besluitenlijst-vergadering-ab-3-maart-2020.pdf

**3. Jaarrekening 2019 WODV
ab-voorstel-jaarstukken-2019.pdf
bijlage-1-jaarrekening-2019.pdf
bijlage-2-aanbiedingsbrief-jaarstukken-2019-wodv.pdf

4. Rondvraag en sluiting