Onze agenda

Op deze pagina vindt u informatie over de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde.

AB vergadering 6 oktober, 16:00 - 16:30 uur, digitale bijeenkomst.

Toehoorders voor deze bijeenkomst kunnen een e-mail sturen naar yvanboheemen@wodv.nl.

Agenda

 1. Opening en mededelingen

 2. besluitenlijst-vergadering-algemeen-bestuur-werkorganisatie-duivenvoorde-7-juli-2020.pdf

 3. paraferingsbesluit-ab-benoeming-directeur-7-augustus-2020.pdf

 4. Tussenrapportage WODV en vaststellen begrotingswijziging
  ab-voorstel-tussenrapportage-wodv-2020.pdf
  bijlage-1-tussenrapportage-2020-wodv.pdf
  bijlage-2-3e-begrotingswijziging-2020-wodv.pdf

 5. Rondvraag en sluiting