Onze agenda

Op deze pagina vindt u informatie over de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde.

Agenda vergadering Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde

Op dinsdag 6 april vergadert het Algemeen Bestuur van Werkorganisatie Duivenvoorde. De vergadering vindt plaats via Microsoft Teams. Wilt u de vergadering bijwonen? Stuur dan een bericht naar yvboheemen@werkorganisatieduivenvoorde.nl.

  1. Opening en mededelingen

  2. besluitenlijst.pdf

  3. Z/21/051326 Jaarrekening WODV 2020
    aanbiedingsbrief-jaarstukken-2020-wodv.pdf
    oplegger-voor-ab-6-4-2021-bij-jaarstukken-2020-wodv.pdf
    jaarrekening-2020-wodv.pdf

  4. Rondvraag en sluiting