Onze ambities

Eén werkorganisatie, twee gemeenten en héél veel ambities. De Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) werkt voor twee gemeenten, Wassenaar en Voorschoten, elk met een eigen gemeentebestuur. Dit zijn de ambities waar beide gemeenten apart en samen voor staan.

Voorschoten: Duurzaam vooruitstrevend

De gemeente Voorschoten zet in het coalitieakkoord 'Duurzaam vooruitstrevend' in op tien thema's:

 • Meer woningen voor starters en senioren
 • Duurzaamheid en innovatie
 • Goede zorg en een vitale, toegankelijke samenleving
 • Toekomstbestendige voorzieningen
 • Een zelfstandig Voorschoten
 • Creatief en zorgvuldig handelen
 • Financiën op orde
 • Betere bereikbaarheid
 • Een bruisende economie
 • Groen blijft groen

Lees het coalitieakkoord 'Duurzaam vooruitstrevend'

Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk

De gemeente Wassenaar werkt aan het coalitieakkoord 'Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk'. Dit zijn de speerpunten:

 • Stabiel bestuur
 • Partner in samenwerkingsverbanden
 • Gezonde financiën met een sluitende begroting
 • Dienstverlenende, servicegerichte gemeente
 • Stimuleren van vernieuwing in het sociaal domein
 • Stimuleren van toegang tot sport en cultuur in Wassenaar
 • Uitbreiding van de woningvoorraad
 • Verbetering van de kwaliteit van de winkelgebieden
 • Bereikbaarheid: extra gelden voor onderzoek
 • Verduurzaming en behoud van groen
 • Verantwoord omgaan met de openbare ruimte
 • Vergroting van veiligheidsgevoel en meer handhaving

Lees het coalitieakkoord 'Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk'

Programma Wassenaar 2030

Kijken we wat verder vooruit, dan heeft Wassenaar ook nog het programma 'Wassenaar 2030'. Daarin verklaart het college van burgemeester en wethouders te streven naar een veilig, groen en internationaal dorp, dat fietsveilig is en waarin iedereen meedoet. Ook is het Wassenaar van 2030 duurzaam en toekomstbestendig, met een degelijk huishoudboekje als basis, denkend in mogelijkheden.

Zo werken wij aan onze ambities

Hoe werken wij in de WODV aan onze ambities? Vier ambtenaren over hun takenpakket en de opgaven waar zij voor aan de lat staan.