Onze vergaderarchieven

Vergaderarchief Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde

Agenda vergadering algemeen bestuur 8 december 2020.

De vergadering vindt plaats via Microsoft Teams. Wilt u de vergadering bijwonen? Stuur dan een bericht naar yvboheemen@werkorganisatieduivenvoorde.nl.

  1. Opening en mededelingen

  2. Normenkader 2020 WODV

  3. Rondvraag en sluiting

AB vergadering 6 oktober, 16:00 - 16:30 uur, digitale bijeenkomst.

Toehoorders voor deze bijeenkomst kunnen een e-mail sturen naar yvanboheemen@wodv.nl.

Agenda

  1. Opening en mededelingen

  2. Tussenrapportage WODV en vaststellen begrotingswijziging

  3. Rondvraag en sluiting

AB vergadering 7 juli, 15:00 - 16:00 uur, Raadhuis De Paauw (raadzaal), Raadhuislaan 22, Wassenaar.

Ivm Coronamaatregelen is er voldoende ruimte. Bezoekers kunnen zich melden bij de balie voor aanvang van de vergadering. Gelieve vooraf aanmelden via Yvboheemen@werkorganisatieduivenvoorde.nl.

Agenda

**1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen

**2.

**3. Begroting 2021 WODV

**4. 2de begrotingswijzing 202 WODV

**5. Rondvraag en sluiting

AB vergadering 7 april

Agenda
**1. Opening en mededelingen

**2. besluitenlijst-vergadering-ab-3-maart-2020.pdf

**3. Jaarrekening 2019 WODV
ab-voorstel-jaarstukken-2019.pdf
bijlage-1-jaarrekening-2019.pdf
bijlage-2-aanbiedingsbrief-jaarstukken-2019-wodv.pdf

  1. Rondvraag en sluiting

AB vergadering 3 maart 2019

1.Opening

2.Besluitenlijst

3.Managementletter WODV 2019

4.Rondvraag en sluiting

AB vergadering 17 december 2019

1.Opening

2.Besluitenlijst
besluitenlijst-vergadering-ab-8-oktober-2019.pdf

3.Aanbesteding accountant
voorstel-aanstelling-accountant-2020-2021.pdf
bijlage2-toelichting-offerte-accountantsdiensten-2020-2021.pdf

4.Normenkader wodv
voorstel-abnormenkader2019.pdf
bijlage1-voorstelabnormenkader2019.pdf
bijlage2-normenkader2019.pdf

5.Privacy

6.Aangaan lidmaatschap werkgeversvereniging
abbesluit-lidmaatschap-werkgeversvereniging.pdf
voorschoten-zienswijze-wodv.pdf

7.Kaderbrief 2021
abvoorstel-kaderbrief-2021-wodv.pdf
bijlage1-kaderbrief-2021-wodv.pdf

8.Begrotingswijziging
ab-voorstel-vasstellen-1e-begrotingswijziging-2019-en-2e-begrotingswijziging-2020-wodv.pdf
bijlage-1-2e-begrotingswijziging-2019-wodv.pdf
bijlage-2-1e-begrotingswijziging-2020-wodv.pdf
bijlage-3-zienswijze-gemeente-wassenaar.pdf
bijlage-4-zienswijze-gemeente-voorschoten.pdf
bijlage5-reactiebrief-op-zienswijze-gemeenten.pdf

AB Vergadering 8 oktober 2019

1.Opening en mededelingen

2.Besluitenlijst AB vergadering 9 juli 2019
besluitenlijst-vergadering-algemeen-bestuur-werkorganisatie-duivenvoorde-9-juli-2019.pdf

3.Aangaan lidmaatschap werkgeversvereniging
ab-besluit-voornemen-lidmaatschap-werkgeversvereniging.pdf
db-abadviesnota.pdf
wnra-verzoek-zienswijzen-aan-raden.pdf

4.1e tussenrapportage 2019 WODV
ab-voorstel-tussenrapportage-2019-wodv.pdf
bijlage-1-tussenrapportage-2019-wodv.pdf
bijlage-2-aanbiedingsbrief-2e-begrotingswijziging-2019-en-1e-begrotingswijziging-2020.pdf

AB vergadering 9 juli 2019

1.Opening en mededelingen

2.Vaststellen openbare besluitenlijst vergadering 18 juni 2019
besluitenlijst-vergadering-algemeen-bestuur-werkorganisatie-duivenvoorde-18-juni-2019.pdf

3.Programmabegroting 2020 - 2030
ab-voorstel-programmabegroting-2020-2023-wodv.pdf
aanbiedingsbrief-programmabegroting-2020-2023-aan-gemeenteraden.pdf
zienswijze-gemeente-voorschoten.pdf
zienswijze-gemeente-wassenaar.pdf
programmabegroting-2020-2023-wodv.pdf

4.Rondvraag en sluiting

AB vergadering 18 juni 2019

1.Opening en mededelingen

2.Vaststellen besluitenlijst vergadering 9 april 2019
besluitenlijst-abvergadering-9-april-2019.pdf

3.Jaarstukken 2019
ab-voorstel-getekende-jaarstukken-2018-wodv.pdf
bijlage-1-accountantsverklaring-was-getekend.pdf

4.Management Letter WODV 2018 tbv AB

5.Rondvraag en sluiting