Wassenaar en Voorschoten bouwen eigen ambtelijke organisatie

artistiek beeld silhouetten van mensen

In juli dit jaar hebben beide gemeenten de wens uitgesproken om de gemeente-specifieke opgaven centraal te stellen en meer opgavegericht te werken, om zo hun ambities te kunnen verwezenlijken. Het uitgangspunt was toen: twee eigen ambtelijke organisaties oprichten én een compacte WODV in stand laten voor ondersteunende taken. Beide gemeenten stellen deze koers nu bij.

Uit gesprekken tussen beide colleges bleek dat hun ambitie om een goede eerste overheid te zijn beter te verwezenlijken is vanuit een volledig eigen organisatie. Er wordt dus nu onderzocht hoe de WODV stapsgewijs kan worden afgebouwd en voor beide gemeenten een eigen organisatie kan worden opgebouwd. In tegenstelling tot de koers in juli, is de stip op de horizon nu: er blijven twee ambtelijke organisaties over, één voor Wassenaar en één voor Voorschoten.

Zorgvuldig en duidelijk

Dit is een proces waarin zorgvuldigheid belangrijk is, maar waarin ook het moment van keuzes maken niet té lang op zich moet laten wachten.

WODV in cijfers

Wat wij bieden

Werken bij de WODV is werken voor een ambitieuze jonge organisatie. Een organisatie waar veel ruimte is voor eigen inbreng, waar de deuren open staan en informele omgangsvormen gewoon zijn. Het is ook een organisatie waar je je kunt ontwikkelen, waar in jou geïnvesteerd wordt en volop doorgroeimogelijkheden zijn. Naast een prettige en uitdagende werkomgeving, kun je bij de WODV rekenen op een goed salaris en, niet te vergeten, prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Zelf kiezen

Onze werknemers hebben een ruim individueel keuzebudget (IKB). Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt zelf beslissen wanneer je dit budget of een deel daarvan wil laten uitbetalen. Natuurlijk heb je ook vakantiedagen. Mocht dit niet genoeg zijn, dan kun je extra vakantiedagen kopen. Of, als je er te veel hebt, verkopen.

Vakmanschap

De WODV vindt het belangrijk dat medewerkers zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. Ervaring opdoen, verdiepen, je horizon verbreden of verder doorgroeien; er zijn volop opleidingsmogelijkheden. Want wij vinden jouw werk en de ontwikkeling van jouw professionaliteit belangrijk.

Werkplezier

Werkplezier is een groot goed. De WODV heeft daarom niet alleen aandacht voor professionele ontwikkeling maar ook voor persoonlijke ontwikkeling. Onze 'eigen' Studio Duivenvoorde voorziet daarin met tal van workshops, lezingen en activiteiten. Over mindful werken bijvoorbeeld, of het voeren van een moeilijk gesprek. Maar ook excursies naar bijvoorbeeld de verschillende gemeentelijke projecten of de boorschacht van de nieuwe Rijnlandroute. Zo leer je het werkgebied nog beter kennen en maak je je collega's ook eens op een andere manier mee.

Welzijn

De WODV streeft naar een goede balans tussen werk en privé. Flexibele werktijden en thuis werken behoren tot de mogelijkheden. Ook bieden wij de ruimte voor gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. En mocht er een bepaalde periode meer nodig zijn om de balans gezond te houden, dan denkt onze P&O-afdeling graag met je mee.

Vanzelfsprekend heeft de WODV ook een prima pensioenregeling (ABP), een collectiviteitskorting op de ziektekostenpremie en een tegemoetkoming in de premiekosten van 168 euro per jaar, voor de aanvullende verzekering. En – niet te vergeten - is er een sportbijdrage van 300 euro per jaar.

De uitrusting

Bij de baan horen ook spullen om het werk uit te kunnen voeren. Bij de WODV is dat onder andere een hybride laptop en een smartphone.

Het Bestuur

WODV wordt vertegenwoordigd door het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. Het Algemeen Bestuur van de WODV bestaat uit de beide voltallige colleges van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. De voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur is de heer L. de Lange.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als het noodzakelijk of gewenst is. Dat is wanneer de voorzitter of het Dagelijks Bestuur het nodig acht, of indien ten minste een vijfde van het aantal zitting hebbende leden van het AB schriftelijk, met opgave van redenen, daarom verzoekt.

Leden van het AB zijn: De heer L. de Lange (voorzitter), de heer C. Aptroot , mevrouw E. Spil, de P. de Bruijn, de heer M. Cramwinckel, de heer H. Schokker, de heer C. Wassenaar, mevrouw I. Zweerts-de Jong, mevrouw C. Klaver Bouman.

Vergaderplanning 2021:

  • 20 april 2021 | 16:00 uur | Digitale bijeenkomst

Dagelijks bestuur

Leden van het Dagelijks Bestuur zijn: de heer C. Aptroot, de heer L. de Lange, de heer M. Cramwinckel, mevrouw I. Zweerts de Jong.

Directie

De gemeentesecretarissen, de heer A. De Graaf en mevrouw H. Oppatja, hebben de dagelijkse leiding en richten zich op de werkorganisatie. De gemeentesecretarissen vormen samen met de afdelingshoofden het managementteam. Mevrouw A. Pelt treedt op als WOR (Wet op de ondernemingsraden)-bestuurder en voert als zodanig het overleg met de ondernemingsraad.